پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اخبار مركز
روابط عمومی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی بلوچستان
برگزاری دوره آموزش آشنایی با روش صید لانگ لاین در مركز تخلیه صید گواتر new

news code : ۱۳۷۰۰۰  |  event date : Tue Jan 19, 2021 9:10:54  |  item visited : 4
روابط عمومی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی بلوچستان برگزاری دوره آموزش آشنایی با روش صید لانگ لاین در بندر صیادی پسابندر  new
news code : 136998  |  event date : Tue Jan 19, 2021 9:2:26  |  item visited : 5
news code : 136995  |  event date : Tue Jan 19, 2021 8:48:5  |  item visited : 5
روابط عمومی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی بلوچستان بازدید طرح یاوران تولید در روستای عوركی از مزرعه پیاز و گوجه فرنگی آقای الله بخش جدگال 
news code : 136850  |  event date : Sat Jan 16, 2021 10:20:43  |  item visited : 8
news code : 136846  |  event date : Sat Jan 16, 2021 10:10:49  |  item visited : 10
news code : 136838  |  event date : Sat Jan 16, 2021 9:52:21  |  item visited : 8
Page1of15123456...15.Next.GO
 
 
 
       
 
 
اطلاعیه
 

آمار بازدیدکنندگان
General Statistics
Total Site Statistics 157641
Best Site Statistics Day 11/24/2016
Best Site Statistics Count 490
Today Site Statistics 5
Yesterday Site Statistics 88
Last Thirty Days
Previous Month Average 73
Previous Month Best Time 12 - 13
Previous Week Day Average 348
Previous Month Week Day Average 381
5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0